Utbytte

Det overordnede mål for Olav Thon Eiendomsselskaps virksomhet er å oppnå høyest mulig vekst i egenkapital per aksje. Over tid skal aksjonærene oppnå en avkastning som er konkurransedyktig i forhold til sammenlignbare investeringsalternativer.

Med tilfredsstillende likviditet og soliditet, vektlegges det at aksjonærene skal motta et utbytte tilsvarende 30 – 40 % av konsernets resultat eksklusive verdiendringer.

  2022* 2021 2020 2019 2018
Utbytte 6,5 6,5 5 0 4,4
Utbyttedato (ekskl. utbytte) 25.05.2023 23.05.2022 01.09.2021    23.05.19
Utbetalingsdato 06.06.2023 03.06.2022 14.09.2021    05.06.19

*Styrets forslag

Print