Utbytte

Det overordnede mål for Olav Thon Eiendomsselskaps virksomhet er å oppnå høyest mulig vekst i egenkapital per aksje. Over tid skal aksjonærene oppnå en avkastning som er konkurransedyktig i forhold til sammenlignbare investeringsalternativer.

Konsernets egenkapital per aksje økte i 2020 med 1,5 % til 268 (264) kroner. De siste fem år har egenkapitalen per aksje økt med 36 %.

Med virkning fra 2018 justeres selskapets utbyttepolitikk for å kunne gi aksjonærene en høyere løpende avkastning på aksjeinvesteringen.

Selskapets utbyttepolitikk tilsier at aksjonærene skal motta et utbytte tilsvarende 30 – 40 % av konsernets resultat eksklusive verdiendringer, gitt tilfredsstillende soliditet og likviditet.

  2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
Utbytte 5 0 4,4 2,2 2,0 1,8 1,6
Utbyttedato (ekskl. utbytte) 01.09.2021    23.05.19 24.05.18  24.05.17 25.05.16  21.05.15
Utbetalingsdato 14.09.2021    05.06.19 06.06.18  07.06.17 08.06.16  03.06.15

 

Print