Utbytte

Det overordnede mål for Olav Thon Eiendomsselskaps virksomhet er å oppnå høyest mulig vekst i egenkapital per aksje. Over tid skal aksjonærene oppnå en avkastning som er konkurransedyktig i forhold til sammenlignbare investeringsalternativer.

Konsernets egenkapital per aksje økte i 2019 med 6 % til 264 (249) kroner. De siste fem år har egenkapitalen per aksje økt med 60 %

Med virkning fra 2018 justeres selskapets utbyttepolitikk for å kunne gi aksjonærene en høyere løpende avkastning på aksjeinvesteringen.

Med tilfredsstillende likviditet og soliditet, vektlegges det at aksjonærene skal motta et utbytte tilsvarende 30 – 40 % av konsernets resultat eksklusive verdiendringer.

Styret i Olav Thon Eiendomsselskap ASA har besluttet å fremme for selskapets ordinære generalforsamling at det ikke betales utbytte for 2019. Beslutningen er tatt på bakgrunn av usikkerheten som råder knyttet til spredningen av koronaviruset, og de økonomiske konsekvensene av de ulike tiltakene som er iverksatt.

  2019* 2018 2017 2016 2015 2014
Utbytte 0 4,4 2,2 2,0 1,8 1,6
Utbyttedato (ekskl. utbytte)   23.05.19 24.05.18  24.05.17 25.05.16  21.05.15
Utbetalingsdato   05.06.19 06.06.18  07.06.17 08.06.16  03.06.15

*Styrets forslag

Print